Centrální komise Ministerstva dopravy: Státní úředníci rozhodují o klíčových dopravních stavbách bez autorizace v oboru

 

Legislativa v ČR vyžaduje dle stavebního zákona i u těch nejmenších dopravních staveb (např. chodník na vesnici) přítomnost tří osob s příslušným profesním oprávněním (projektant, stavbyvedoucí a osoba provádějící technický dozor stavebníka). V Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, která rozhoduje o klíčových dopravních stavbách, sedí pouze státní úředníci, z nichž ani jeden nemá autorizaci v oboru Dopravních staveb, tedy ani reálnou zkušenost s projektováním, realizací a dozorem na dopravních stavbách.

 

Ministerské veto rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy, o kterém informoval web zdopravy.cz, demonstruje odvěký boj mezi politiky a státními úředníky. Jistě, pane ministře... Nechme stranou diskuze o odbornosti současného ministra dopravy a připusťme, že klíčovou kvalifikací dobrého ministra (tím není myšleno, že současný ministr pozitivní přívlastek splňuje) jsou jeho manažerské a diplomatické schopnosti. V každém případě jde s kůží na trh on, jakožto veřejně známá a lidmi volená osoba, nikoliv nevolený anonymní orgán.

 

MD-ilu

 

Složení komise
 

Na stránkách MDČR, je složení komise z hlediska běžného vyhledávání téměř nezjistitelné. Ukrývá se na straně 22 Směrnice č. V-2/2012, a je popsané pouze funkcemi (nikoliv jmény jednotlivých členů), navíc variabilně vzhledem k tomu, co se projednává, tudíž v konkrétních případech je prakticky nedohledatelné, kdo byl přizván a kdo ne. Je třeba uznat, že jména i zodpovědnost státních úředníků je tak dokonale maskována. 

 

1. Předseda komise - náměstek ministra, pod něhož spadá Odbor infrastruktury a územního plánu, který spadá pod Sekci ekonomickou a infrastrukturální

Ing. Lenka Hlubučková

Vzdělání: Technická univerzita v Liberci
Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE*

*Autorizovaná osoba Ing. Lenka Hlubučková opravdu existuje, nicméně na svých internetových stránkách uvádí, že je autorizovaným inženýrem od roku 1997. Náměstkyně ministra dopravy uvádí ukončení vysokoškolského vzdělání až v roce 2016, tudíž jde zjevně o jinou osobu (shoda jmen).

 

2. Místopředseda komise – ředitel Odboru strategie MD (přímý podřízený Ing. Lenky Hlubučkové):

Ing. Luděk Sosna 

ČVUT, Fakulta dopravní
Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

3. Ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu MD (přímý podřízený Ing. Lenky Hlubučkové)

Ing. Petr Vůjtěch

ČVUT Fakulta stavební
Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

4. Ředitel odboru fondů EU MD (přímý podřízený Ing. Lenky Hlubučkové)

Ing. Mgr. Pavel Pastucha

Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

5. Ředitel Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu MD (přímý podřízený Ing. Lenky Hlubučkové)

Ing. Martin Janeček

neuvedeno

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

6. Ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI MD

JUDr. Václav Kobera

Univerzita Karlova, Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

7. Ředitel SFDI

Ing. Zbyněk Hořelica

VŠB – TU Ostrava, Fakulta ekonomická

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

8. Specifický člen - Náměstek pro řízení Sekce dopravní

Ing. Ladislav Němec

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

proměnlivě dle zaměření problematiky železnice / silnice / voda

8A Odbor drážní dopravy

Ing. Jindřich Kušnír

Vysoká škola ekonomická v Praze

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

8B Odbor silniční dopravy

Mgr. Pavol Baran

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

8C Odbor vodní dopravy

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D.

ČVUT, Fakulta dopravní

Autorizace ČKAIT v oboru Dopravní stavby: NE

 

Závěr

 

O klíčových dopravních stavbách a miliardových investicích tak rozhodují pouze státní úředníci, z nichž většina nemá vzdělání vztahující se k předmětu činnosti komise (posuzování dopravních staveb), kdy za takové vzdělání lze pokládat Dopravní nebo Stavební fakultu. Ti zbylí nemají odborné zaměření nijak specifikované, resp. jde o ekonomické a právnické směry, bez vazby na předmět činnosti komise.

 

Navíc žádný z členů Centrální komise MD nemá autorizaci ČKAIT v oboru Dopravních staveb, tedy zřejmě ani reálnou zkušenost s projektováním, realizací a dozorem na dopravních stavbách, protože pokud by takovou zkušenost měli, museli by mít nutně i autorizaci v daném oboru.

 

Ve složení Centrální komise Ministerstva dopravy chybí jakýkoliv nezávislý odborník – např. zástupce profesních organizací (ČKAIT), akademické sféry, vědeckých a výzkumných institucí atd. Jejich názor je evidentně nežádoucí. Rozhodování o miliardách na dopravní stavby pevně drží ruce státních úředníků chráněné služebním zákonem. 

 

 

Zpracovali:

Andy Primusová, Tomáš Tužín/Záhada lokálek, 22. 8. 2022

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...