Všeobecné obchodní podmínky

 

I.
Úvodní ustanovení

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydal spolek Záhada lokálek, z.s. se sídlem Praha 6, Africká 664/1, PSČ 160 00, IČ: 08513465, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L vložka 72497 (dále jen „spolek“).

E-shop provozuje předsedkyně spolku Andrea Primusová, IČ: 75505282, sídlo firmy je shodné s adresou spolku. Firma není plátcem DPH.

Spolek poskytuje prostřednictvím portálu na adrese zahadalokalek.cz uživatelům přístup k filmům streamovaným přes internet do počítačů, mobilů a dalších zařízení se systémy iOS a Android (dále jen „poskytovatel“).

VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služby spočívající v umožnění jednorázového přehrání audiovizuálního díla v on-line přehrávači („stream“). Služba je poskytována na webové stránce www.zahadalokalek.cz.

Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.

 

II.
Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

 

Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „titul“).

Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob (dále jen „uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití titulů, jakékoliv veřejné užití titulů nebo užití titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Časové omezení sledování Titulů v on-line přehrávači a kontakt pro případ technických potíží a reklamace, jsou uvedeny na webu zahadalokalek.cz: https://www.zahadalokalek.cz

Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře na webu zahadalokalek.cz.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

 

III.
Platba a platební podmínky

 

Pořízení vybraných titulů je zpoplatněno. Cena za pořízení je uvedena u každého titulu na portálu zahadalokalek.cz. Cena za využití služby bude hrazena v rámci platby jednorázového poplatku za podmínek dále uvedených.

Platba jednorázového poplatku probíhá prostřednictvím platební brány. V souladu s interními podmínkami spolku je majitelem účtu subjekt oprávněný k udělení licencí titulů. Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Zaplacení online je možné pouze platební kartou. Do rozhraní platební brány GP webpay zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: podpora@comgate.cz

Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné jednorázovým poplatkem) dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu zahadalokalek.cz.

 

IV.
Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu zahadalokalek.cz.

 

V.
Odstoupení od smlouvy, reklamace

 

Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitální obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.

Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: film@zahadalokalek.cz.

Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatel.

Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

 

Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.

Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2021.

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Mediální partner

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2023 development in progress...