Kozí dráha: Otevřený dopis starostů ministru dopravy

 

kozi-draha-otevreny-dopis Centrální komise Ministerstva dopravy odložila rozhodnutí o financování oprav a požadovala další jednání Správy železnic, Ústeckého kraje a dotčených obcí. Na toto jednání bylo přizváno pouze město Děčín, ostatní obce pozvány nebyly. Ústecký kraj má zájem provozovat od července víkendové vlaky, dopravce je připraven vyjet. Správa železnic nyní žádá Státní fond dopravní infrastruktury o finance na cyklostezku v Děčíně. Přípravy k obnovení provozu se zastavily. Starostové proto veřejně žádají ministra dopravy, aby zabránil likvidaci Kozí dráhy.

 

Otevřený dopis ministru dopravy Karlu Havlíčkovi ve věci zprovoznění trati Děčín – Oldřichov u Duchcova (tzv. Kozí dráha).  Prohlášení dotčených obcí.

 

Vážený pane ministře,

 

Obracíme se na Vás v souvislosti s rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy o akci „oprava tratě v úseku Děčín západ – Telnice“, která byla předložena 20. 4. 2021, jako součást rozsáhlého materiálu „Globální položky neinvestiční Správy železnic – březen 2021.“ Centrální komise Ministerstva dopravy akci z materiálu vyčlenila s tím, že nejprve bude svoláno jednání Správy železnic, státní organizace s dotčenými obcemi, na jejichž katastru se trať nachází, a s Ústeckým krajem.

 

Jednání bylo svoláno na 13. května 2021. Na setkání s generálním ředitelem Správy železnic byl pozván pouze primátor města Děčína a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák. Hejtman Ústeckého kraje se jednání nezúčastnil. Výsledkem je dohoda Správy železnic s městem Děčínem o vybudování cyklostezky v jeho katastru. Ústecký kraj zájem o realizaci cyklostezky v tělese trati Děčín – Oldřichov u Duchcova nemá. Další dotčené obce na jednání pozvány nebyly.

 

Veřejně společně prohlašujeme, že s alternativou spolufinancování a provozování cyklostezky v tělese Kozí dráhy, zásadně nesouhlasíme.

 

Proces konverze železniční tratě na cyklostezku neumožňuje současná legislativa. Návrh Zákona o konzervaci dráhy prošel úpravami a v Poslanecké sněmovně zatím nebyl projednáván ve 2. čtení. V daném volebním období se tak zřejmě zákonodárný proces, který by umožnil konverzi železnice na cyklostezku, neuskuteční.

 

Aktuální podoba návrhu Zákona o konzervaci počítá s minimálním počtem 300 osobních vlaků ročně, který by v případě víkendové dopravy Kozí dráha přesáhla. Ústecký kraj má dlouhodobě zájem objednávat víkendové vlaky. Podkrušnohorský region propojuje památky UNESCO s dalšími turisticky atraktivními místy (unikátní lanovka na Komáří vížku, skiareál v Telnice atd.), navíc pohraniční oblast nabízí možnosti výhodného spojení s Německem.

 

V březnu 2021 nabídla sama Správa železnic Ústeckému kraji možnost obnovit provoz v úseku Děčín – Telnice od července 2021. Kraj potvrdil zájem o objednání víkendové dopravy s výhledem dlouhodobé objednávky po celé délce, tzn. Děčín – Oldřichov u Duchcova.

 

Výše nákladů potřebných na její zprovoznění je záležitostí vnitřního hospodaření Správy železnic, která má zákonem danou povinnost udržovat všechny tratě v provozuschopném stavu. Opravy na dráze již delší dobu probíhají a celá trať je průjezdná technickými vozidly.

 

Odložení rozhodnutí o akci „oprava tratě v úseku Děčín západ – Telnice“ znamená riziko znehodnocení dosavadních investic a znemožňuje realizovat záměr Ústeckého kraje zahájit od letošního července víkendovou dopravu pro podporu turistického ruchu.

 

Odmítáme pokračování současného „nulového“ stavu a žádáme Vás, abyste z pozice své autority rozhodl o zprovoznění železniční tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova v nejbližším možném termínu.

 

Evropský rok železnice 2021 je zároveň sto padesáti letým výročím zahájení provozu na Kozí dráze. Letošní návrat vlaků bude pozitivním obrazem dopravní politiky České republiky a věříme, že ho svým rozhodnutím podpoříte.

 

Podepsáno:

 

Obec Proboštov /Bc. Jana Životová/

 

Obec Novosedlice /Ing. Radoslav Bartůněk/

 

Obec Telnice /Ing., Bc. Jan Doubrava/

 

Obec Velké Chvojno /Markéta Vaňáčová/

 

Na vědomí:

 

Centrální komise Ministerstva dopravy

Generální ředitel Správy železnic 

Ředitel Oblastního ředitelství Správa železnic Ústí nad Labem

Hejtman Ústeckého kraje

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje /doprava/

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje /cestovní ruch/

Primátor Děčín

Primátor Teplice

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Hospodářská komora ČR

 

18. května 2021

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...