Neomezená likvidace regionální železnice? ANO...

 

S železnou pravidelností již řadu let, prakticky od začátku svého působení, se pokouší Správa železnic (SŽDC) prostřednictvím různých politických struktur (vzpomeňme například období Věcí veřejných a Víta Bárty) prosadit legislativní změnu, která umožní „opuštěné lokálky zakonzervovat“. Respektive vytrhat koleje a vybudovat cyklostezku za peníze Evropské unie. Aktuálně se takovou novelu Zákona o drahách snaží prosadit poslanec ANO Martin Kolovratník. Tak začíná Evropský rok železnice v ČR.

 

Pilotní tratí "kolejí v konzervě" má být čtyřicetikilometrová Kozí dráha mezi Děčínem a Teplicemi u německých hranic. Zde byl po roce 2007 násilně potlačován provoz osobní i nákladní dopravy, aby se záhy o trati začalo mluvit jako o „opuštěné“. Na tuhle „opuštěnou“ trať se však neustále a často úspěšně drali nějací zájemci o provoz, proto byl v roce 2015 vydán tzv. „dlouhodobý rozkaz o výluce“ a od té doby se v podstatě už jen čeká, až projde tahle aktuálně navrhovaná staronová novelka…

Přestože tedy existuje prakticky nepřetržitý zájem o provoz ze strany objednatelů (kraj, města, obce, spolky) i dopravců, Správa železnic usilovně zamítá všechny objednávky kapacity železniční dopravní cesty (naposledy zamítla objednávku jízd více než 350 víkendových vlaků v turistické sezóně). Zkrátka vlaky by jezdit chtěly, na koleje však nesmí. S péčí řádného hospodáře není provoz vlaků na kolejích rentabilní.  Státní správa a političtí mocipáni v čele s ANO chtějí radši cyklostezku. Ta se vyplatí…

 

fotoweb1

Kozí dráha není jediným takovým případem. Zůstaneme-li v Ústeckém kraji, tak i dnes úspěšná soukromá Švestková dráha s pravidelnou každodenní dopravou byla svého času jasným kandidátem na asfalt a gumová kola.

O cyklostezce se před necelými deseti lety mluvilo například i u trati Bruntál – Malá Morávka, kde dnes Moravskoslezský kraj dlouhodobě objednává turistickou dopravu a čile se prohánějí nákladní vlaky s kůrovcovým dřevem. Kdyby tam v roce 2010 prošla cyklostezka, vozily by se tam dnes ty tuny dřeva na kole…?

 

Návrh novely Zákona o drahách nekompromisně diskriminuje dopravce (železniční podnikatele) i objednatele (především kraje) podmiňováním nadsazeného množství nutných vlaků (1500 osobních; 12 nákladních/ročně) a direktivně určuje schválení také Ministerstvu obrany.

 

„§ 10a/ odst. 4. Drážní správní úřad si v řízení vyžádá závazné stanovisko Ministerstva obrany. Nesouhlasné stanovisko může být vydáno pouze tehdy, byla-li by konzervací dráhy ohrožena obrana státu."

 

To je dost sebevědomý požadavek, vzhledem k tomu, že jen stěží může MO odhadnout, kdy bude v budoucnu ohrožena obrana státu. Popřípadě kdy bude v nouzovém či kalamitním stavu nutná potřeba využít koleje k vysokokapacitní přepravě nákladů či lidí.

 

K návrhu zákona o konzervaci, samo Ministerstvo dopravy připouští, že se jedná o předstupeň úplného zrušení tratě. Jedním dechem se však dodává, že „výhodou konzervace je, že dráha se může v případě zájmu opět obnovit“. Rozumím tomu správně, že se vytrhají koleje, udělá cyklostezka… a když se kraj rozhodne objednat na zničené těleso dráhy 1500 vlaků nebo začne kůrovec likvidovat krušnohorské lesy, tak tam budou koleje na to šup zpátky…?

 

Anebo je zákon jen záminka k bezhlavému rušení tratí?

 

Jak je to s rentabilitou?

 

Kdo to celé (odstranění kolejí, sanace svršku, vybudování cyklostezky, její údržbu a provoz atd.) bude platit?

 

A komu se vyplatí cyklostezka?

 

Návrh zákona popírá celoevropský trend i proklamovaný zájem Evropské unie o udržitelnou mobilitu. Pokud tahle legislativní legrácka projde, bude to bezesporu nejoriginálnější akce Evropského roku železnice 2021 v EU. Určitě „pobaví“ ostatní evropské země, které se usilovně snaží o modernizaci a rozvoj vlastních železničních sítí a regionální dopravu lidí i nákladů pojímají jako významnou součást dopravního systému. Nakolik se tomu budou smát příznivci Green Deal a ekologických způsobů kapacitní dopravy nechám jako otevřenou otázku…

 

Návrh novely Zákona o drahách by měl být předložen 2. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky poslancem ANO Martinem Kolovratníkem, předsedou Hospodářského výboru PS.

 

Chceme – li zachovat pro budoucí generace smysluplné dědictví našich předků, je aktuálně třeba dát najevo svůj nesouhlas s návrhem „konzervace tratí“.

 

Jako občané ČR máme možnost se k němu vyjádřit prostřednictvím politiků - volených zástupců.

 

Ptejme se jich prostřednictvím mailů, profilů na sociálních sítích a veřejného prostoru, zdali podporují likvidaci lokálek anebo podpoří budoucnost regionální železnice v ČR...?

 

Děkujeme za váš zájem i spolupráci.

 

Andy Primusová, 7. 2. 2021

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...