Otevřený dopis/dotaz Správě železnic

 

Na konci března 2022 se na nádraží v Telnici sešla více jak tisícovka lidí, aby oslavila návrat vlaků na takzvanou Kozí dráhu, respektive na polovinu její délky. Ústecký kraj začal objednávat dopravu mezi Děčínem a Telnicí s tím, že smysl pro cestovní ruch a zejména restrukturalizaci a rozvoj a strukturálně postižené oblasti Pod krušnohoří má obnovení celé trati mezi Děčínem a Jeníkovem (Oldřichovem). Správa železnic se nechala slyšet, že neplánuje opravu další části trati i proto, že kraj objednává malý objem dopravy. Proti tomuto tvrzení se důrazně ohrazuji, a to ze dvou důvodů.

 

prvni-vlaky-vitaly-davy-lidi

Tím prvním je, že neexistuje žádné nařízení či dokonce zákon, který by vázal opravu (či spíše správu) tratí na množství objednávaných spojů. Správa železnic má povinnost průběžně investovat peníze ze SFDI s péčí řádného hospodáře do všech jí svěřených tratí. To se zcela evidentně nedělo a za toto porušení dostala před několika týdny SŽ pokutu 50 000 Kč.  

 

Ten druhý důvod je závažnější. Ústecký kraj má ambici využívat celé délky tratě „Kozí dráhy“. Žádáme proto SŽ, aby začala ihned jednat o uvolnění prostředků na opravu osmikilometrového úseku z Telnice do Krupky pod stanici lanovky na Komáří vížku ještě v letošním roce. Pak lze změřit přínosy pro turistický ruch i pro region východní Krušnohoří, protože se vytvoří smysluplný dopravně turistický systém. Současný jízdní řád počítá s prodloužením stávajících spojů do Krupky a zpět, nechť je to jasným důkazem zájmu kraje.

Pravidelnou denní dopravu začne kraj objednávat ihned po obnovení celé trasy Kozí dráhy, tento požadavek jednoznačně zaznívá od starostů na „západní“ části dráhy, neboť město Krupka a obce Proboštov a Novosedlice jsou součástí teplické aglomerace.

Přidávám ještě jeden argument pro opravu úseku Telnice – Jeníkov (Oldřichov) – tím je i v kontextu současné mezinárodní situace růst cen ropy a plynu. Osobní doprava bude v budoucnosti čím dál tím více dražší a také neekologická. Tlak na využívání veřejné dopravy jistě zesílí.

 

Deklaruji jasný zájem Ústeckého kraje o objednání dopravy na celé délce trati. Žádám tedy Správu železnic o jasný plán oprav a o harmonogram prací na trati, která je dlouhodobě zanedbaná právě vinou SŽ.

 

Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 13. 4. 2022

 

 

Zdopravy.cz: Vyjádření Správy železnic

 

"Správa železnic v současné době neplánuje opravu železniční infrastruktury v úseku trati Telnice – Oldřichov u Duchcova. To znamená, že není zařazena v Plánu oprav a údržby schváleném Centrální komisí Ministerstva dopravy.

 

O opravě tohoto úseku lze uvažovat v případě, že bude ze strany objednatele dopravy v Ústeckém kraji relevantní poptávka na zavedení pravidelné celoroční dopravy. Zahájení přípravy a následná realizace opravy však podléhá mimo jiné ekonomickému posouzení efektivity vynaložených nákladů na obnovu tratě a schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy."

 

Co dál s Kozí dráhou. Náměstek hejtmana vyzval k opravě další části. Správa železnic nechce

 

zdopravy.cz 18. 4. 2022

 

 

Jiří Řehák: veřejná odpověď

 

Podmínka pravidelné celoroční dopravy je nezákonná, proto ji jako argument neakceptujeme. Opakujeme požadavek, aby Správa železnic sdělila termín zahájení oprav.  Odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje​ se svým oddělením cestovního ruchu znovu důrazně potvrzuje zájem o zprovoznění trati až do Krupky – významné turistické lokality, a to co nejdříve. Pro příští rok počítáme s objednáním vlaků až do zastávky Jeníkov – Oldřichov v turistickém režimu.

 

Stav, v jakém se Kozí dráha aktuálně nachází, je prokazatelně způsoben trestuhodnou nezodpovědností Správy železnic, která má nyní jednoznačnou povinnost své selhání urychleně napravit. S ohledem na nedávné rozhodnutí ÚPDI předpokládáme, že se Správa železnic začne chovat s péčí řádného hospodáře (jak nejen jí ukládá zákon) a nadále nebude vynakládat veřejné prostředky na pokuty za protizákonné jednání. Bylo by pro všechny lepší, kdyby SŽ začala plnit své zákonem dané povinnosti, tedy udržování tratí v provozuschopném stavu.

 

Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 19. 4. 2022

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...