Zastavte likvidaci české železnice: Otevřený dopis senátorům

 

HLASOVÁNÍ JE ZAŘAZENO NA PROGRAM 14. SCHŮZE, KTERÁ BUDE ZAHÁJENA VE ČTVRTEK 13. ČERVENCE


Vážené senátorky, vážení senátoři,

 

obracíme se na vás s naléhavou prosbou a výzvou ohledně novely Zákona o dráhách 266 Sb./1994, kterou postoupila Poslanecká sněmovna Senátu 15. června 2023 (odkaz zde). Tato novela obsahuje nové § 10a až 10d, týkající se přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (senátní tisk 112 zde).

 

V daném znění § 10a-d zcela ignoruje starší a využívané rozhodnutí vlády o možnosti prodeje, případně možnost pronájmu nevyužívané trati se změnou jejího provozovatele. Je zřetelně diskriminační pro obce, dopravce, podnikatele, zájmová sdružení i veřejnost. Je v ostré kolizi se stavebním zákonem. Nejsou jasná kritéria ani termín obnovení neprovozované tratě v akutních případech, například přírodní kalamity, pro potřeby armády atp. Budeme-li čelit naléhavé nutnosti obnovení, je těžko představitelné, že se cyklostezka zřízená podle citované novely za pár dní změní zpět ve funkční železniční trať.

 

 

 

Vážení senátoři, prosíme vás, abyste vzali v úvahu důležitost železničního systému pro naši společnost a budoucí generace. Zachování a rozvoj železnice je klíčovým faktorem pro udržitelnou a ekologičtější dopravu v naší zemi.

Na rozdíl od ostatních změn, které požaduje Evropská komise, zákon o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (tzv. konzervace) evropská legislativa NENAŘIZUJE ani NEPOŽADUJE. Zatímco ostatní evropské země do obnovy, modernizace a rozvoje železniční infrastruktury masivně investují, schválením § 10a až 10d se Česká republika vydává cestou nezodpovědné likvidace.

 

Zdravá budoucnost české železnice nyní leží na vás, vážených volených senátorech, proto naléhavě žádáme, abyste v rámci schvalovacího procesu novely Zákona o dráhách § 10a-d ODMÍTLI.

 


Jan Šatava

předseda Sdružení železničních společností

www.rail.cz

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...