SŽ(DC) chce neomezenou likvidaci lokálek vol. 2

 

Před pěti lety jsem psala o absurdním požadavku dnešní Správy železnic, aby tehdy nově vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) schválil status dlouhodobé výluky na devíti zbídačených tratích, respektive udělil generální pardon letitému zločinu na české železnici (celý text zde). ÚPDI se tomu vcelku pochopitelně vzepřel, čímž rozjel urputnou sérii pokusů protlačit likvidaci lokálek politicky. 

 

Zkraje roku 2021 se dlouhodobá výluka převléká do nového kabátu: „S železnou pravidelností již řadu let, prakticky od začátku svého působení, se pokouší Správa železnic (SŽDC) prostřednictvím různých politických struktur (vzpomeňme například období Věcí veřejných a Víta Bárty) prosadit legislativní změnu, která umožní „opuštěné lokálky zakonzervovat“. Respektive vytrhat koleje a vybudovat cyklostezku za peníze Evropské unie. Aktuálně se takovou novelu Zákona o drahách snaží prosadit poslanec ANO Martin Kolovratník. Tak začíná Evropský rok železnice v ČR.“ (celý text zde)

 

vlcsnap-2023-02-25-19h25m14s149

 

V roce 2021 to bodrému milovníku voňavých tratí nevyšlo. Nadšený záměr legalizovat dlouholetý zločin mu zařízl paradoxně jeho stájový kolega, tehdejší ministr dopravy Karel Havlíček. Bratrstvo železniční pracky ani cyklista z malostranských paláců se však nevzdávají.

 

Další kolo proběhlo v létě 2022. Termín „konzervace“, nebezpečně snadno zaměnitelný se slovem „likvidace“, nahradil vznešený „institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy“. Času k námitkám věru nebylo příliš. Na kraje dorazil ministerský mail ve středu 17. srpna 2022:

 

Vážení, v příloze této zprávy Vám zasíláme návrh písemného vypořádání zásadních připomínek uplatněných v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

O jednoznačné vyjádření, zda s navrhovaným způsobem vypořádaní uplatněných zásadních připomínek souhlasíte či nikoliv, a zda můžeme považovat uplatněné připomínky za vypořádané, prosíme nejpozději do pondělí 22. srpna 2022. V případě, že s navrženým vypořádáním nesouhlasíte, uveďte, prosím, konkrétní výhrady.

 

Jaké překvapení, když se i v takto šibeničním termínu v době dovolených znovu zvedla vlna odporu, zamítavých stanovisek a připomínek. Konzervátory to zaskočilo natolik, že se hned 25. srpna 2022 rozhodli návrh z předkládaného materiálu vypustit a znovu ho projednat s „odbornou veřejností“.

 

Odborná veřejnost se složila ze zástupců Ministerstva dopravy, Správy železnic, Drážního úřadu, Svazu dopravy, Hospodářské komory, Sdružení železničních nákladních dopravců, Svazu osobních železničních dopravců, České asociace organizátorů veřejné dopravy a  - tradá - Asociace krajů, kde parkuje řezník středočeských lokálek, Borec na konec.

 

Projednávali pilně celý podzim. V prosinci se dohodli. Ministerstvo dopravy zpracuje pozměňovací návrh obsahující právní úpravu přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy zohledňující pracovní skupinou odsouhlasené závěry na počátku roku 2023.

 

Aktuálně zpracovaný pozměňovací návrh číhá v Poslanecké sněmovně na svou příležitost.

 

Bratrstvo železniční pracky s ničím novým nepřišlo. V odůvodnění návrhu slyšíme pořád stejnou obehranou písničku. Jako kolovrátek.

 

Navrhuje se však, aby se po dočasnou dobu přihlédlo k situaci, kdy na takové dráze nebo její části po značně dlouhou dobu (10 let po sobě jdoucích před podáním žádosti) nebyla provozována vůbec žádná drážní doprava. V takovém případě bude pro posouzení rozsahu užití dotčené dráhy platit standardní rozhodná doba (2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy) a žádosti tak bude vyhověno.

 

Rozuměj: Tratě, na které se**me už víc než čtvrt století zařízneme…

 

Rozhodne-li drážní správní úřad o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, pak vlastník dráhy nebude povinen plnit povinnosti stanovené v § 20 a 21 zákona o dráhách, tedy např. zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost, pečovat o její rozvoj a modernizaci nebo zajistit její provozování.

 

...budeme na ně s*át dál…

 

K nejvýznamnějším důsledkům rozhodnutí o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části bude bezesporu patřit to, že na takové dráze nebude možné provozovat drážní dopravu. Dalším zásadním důsledkem bude, že na takové dráze nebo její části nebude přidělována kapacita.

 

…rozhodně na ně nepustíme vlaky…

 

Přirozeným cílem navrhované právní úpravy je zde zamezit podávání deklarativních či dokonce účelových nesouhlasných stanovisek, která by vedla pouze k jedinému cíli, a to zabránění přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy bez jakéhokoliv návazného konání. V takovém případě již příslušný kraj nebo obec napříště nebude moci vydat nesouhlasné stanovisko v téže věci.

 

…rozhodně nám do toho starostové ani kraje nebudou kecat …

 

Navrhovaná právní úprava dále počítá s obnovením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, o něž může opět požádat pouze vlastník dráhy. Lze předpokládat, že k tomuto kroku přistoupí právě v okamžiku, kdy se obnoví zájem o provozování drážní dopravy na jím vlastněné dráze a obnovení jejího provozu bude pro vlastníka výhodné zejména z hlediska ekonomického. Z tohoto důvodu je ponecháno na vůli vlastníka, jestli o obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy požádá, či nikoliv.

 

…rozhodně ty odepsané tratě nebudeme obnovovat…

 

…dráha, u níž došlo k povolení přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, není provozována a nemá tudíž ani žádného provozovatele, jenž by stanovené povinnosti mohl plnit.

Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání. Vzhledem k tomu, že dráha, u níž došlo k povolení přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, nemá provozovatele, je třeba stanovit, že v případě takové dráhy uděluje svolení k výkonu dané činnosti její vlastník.

 

…ale rozhodně je nikomu nenabídneme k prodeji ani k provozování!

 

Prostě dobrá správa…

 

Série videokomentářů ke konzervaci dráhy je stále platná

 

Stejně tak text Zločin na české železnici: Hlava XXII.

 

Konzervace také je červenou nití příběhu Kozí dráhy.

Potěší mě, najdete-li si čas a zhlédnete dokument Záhada lokálek 2: Kozí dráha.

 

Děkuji za váš zájem

 

Andy Primusová, 25. 2. 2023

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...